Automobiel Sport Club “De Baronierijders” is een vereniging van enthousiaste autosportliefhebbers die in 1953 is opgericht. In 2013 vierde de vereniging dus haar 60-jarige bestaan.

Statutair is vastgelegd dat het doel van de vereniging is de automobielsport in de ruimste zin des woords te bevorderen. Hiertoe organiseert ASC “De Baronierijders” al vele jaren “kaartleesritten” in het Gebied West- en Midden Brabant (tussen Roosendaal en Tilburg). …….

Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke overkoepelende organisatie Nederlandse Rittensport Federatie (NRF).
Zoals al gezegd organiseert de vereniging al vele jaren kaartleesritten in clubverband. Daarnaast zijn vele leden zeer actief betrokken bij het organiseren van regionale en landelijke ritten. Voorbeelden hiervan zijn de Turfschiprit, de Brabant Grensrit en de Nationale Teamrit. Ook voor de liefhebbers van klassiekers is de Baronierijders actief. Elk jaar wordt op de 1e zondag van juni de 6 Uren van Breda georganiseerd.

Naast het organiseren en rijden van ritten wordt ook veel aandacht besteed aan de kennisvergroting van nieuwe of toekomstige leden. Daartoe worden regelmatig kaartleescursussen georganiseerd.
Nadere informatie bij:

Peter Schets
06 53 245755
info@baronierijders.nl