De Baronierijders

Privacyverklaring ASC De Baronierijders

ASC De Baronierijders kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent ASC De Baronierijders of omdat u zich heeft aangemeld als deelnemer van een evenement. ASC De Baronierijders beschikt over de volgende (persoons)gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • Datum lidmaatschap
 • Licentienummer
 • Autogegevens
 • Betalingsstatus
 • Betaalwijze
 • Foto’s en beeldmateriaal

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in:

 • Website
 • Computer ledenadministratie
 • Computers bestuursleden
 • Computers organisatoren evenementen
 • Dropbox

ASC De Baronierijders verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Registreren lidmaatschap
 • Automatische incasso
 • Benaderen leden via telefoon of e-mail
 • Uitnodigingen sturen evenementen
 • Uitnodiging sturen voor ALV
 • Publiceren deelnemerslijsten en uitslagen evenementen
 • Publiceren foto- en/of beeldmateriaal
 • Feliciteren

ASC De Baronierijders bewaart uw persoonsgegevens zo lang u lid bent. Bij beëindiging van uw lidmaatschap worden uw gegevens binnen 1 jaar verwijderd uit ons bestand.

ASC De Baronierijders deelt uw benodigde persoonsgegevens alléén met de Nederlandse Rittensport Federatie (NRF)

Voor het plaatsen en maken van foto’s en beeldmateriaal dat geplaatst zouden kunnen worden op de website van ASC De Baronierijders, hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Deze toestemming kan op elk gewenst moment door u ingetrokken worden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@baronierijders.nl. ASC De Baronierijders zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

ASC De Baronierijders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ASC De Baronierijders maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Google Analytics is niet actief op de website van ASC De Baronierijders

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ASC De Baronierijders verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ASC De Baronierijders op via info@baronierijders.nl. www.baronierijders.nl is een website van ASC De Baronierijders.

ASC De Baronierijders behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan dit privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt het meest recente privacybeleid raadplegen via www.baronierijders.nl

ASC De Baronierijders is als volgt te bereiken:

Postadres én vestigingsadres: Bredaseweg 61, 4844 CK Terheijden – Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40280155

E-mail: info@baronierijders.nl